TørluftlagerTørluftlagerTørluftlagerTørluftlagerTørluftlager

Tørluftlager

Tørluftlager er en perfekt og energirigtig opbevaring af fugtfølsomt materiale. Hallens tætte konstruktion betyder, at det indre miljø styres effektivt vha. affugtning, uden behov for varmeisolering.
  • Sikker leveringskvalitet af varerne
  • Lave driftsomkostninger
  • Forhindrer korrosion
 
 
 
 

Lagerhallen med indbygget affugtning

Tørluftlagre fra PMH har mange fordele over for konventionelle bygninger. Hele lagerrummet er lyst og venligt, fordi det hvide PVC-tag slipper dagslyset ind. Der er heller ingen bærende stolper midt i gulvet, fordi det bueformede design hjælper med at stabilisere hallen. For at opnå en effektiv affugtning, skal hallen forsegles i bunden. Det betyder, at denne hal skal stå på et asfaleteret underlag, så vi kan sikre forseglingen til jorden korrekt . Takket være et tæt design og en affugter, skaber vi et perfekt miljø for fugtfølsomme materialer. Hallen fås i flere forskellige designs, størrelser og farver.

 

Her kan man med fordel opbevare mange forskellige materialer, som fx jern, plader og aluminium, for at undgå korrosion, papemballage, fordi den bliver blød og falder sammen samt elektronik og elektriske komponenter, der ikke må oxidere. Tørluftlageret mindsker risikoen for, at tekstil, træ, læder og korn rammes af skimmel og forhindrer at tørprodukter, som cement og kunstgødning klæber sammen.


 

Hvordan sikrer man miljøet for fugtfølsomme produkter?

 

Mange produkter er følsomme over for fugt. Bølgepap er fx et materiale, der tiltrækker fugtigheden i luften. For at bølgepap kunne tåle at opbevares i længere tid, kræver det, at den relative luftfugtighed er under 50%. Ubehandlet stål kræver en relativ luftfugtighed på 50-55%, for at undgå korrosion. For at kunne opbevare sådanne produkter, skal man sænke den relative luftfugtighed i lagerrummet fra det normale, som er 70-85%. Vi bruger en affugtertype, der kaldes en adsorptionsaffugter, fordi den er energieffektiv og overlegen i brug, selv ved lave temperaturer.

 
Det er vigtigt at huske, at porte og døre ikke må stå åbne ret længe. Det slipper mere fugtig luft ind, hvilket betyder, at affugteren skal arbejde hårdere. Hvis du sætter en elektronisk port i, bliver det lettere at holde døren lukket korrekt. Vær også opmærksom på, at paller, som står ude, kan indeholde meget vand. Det betyder også, at fugtigheden hurtigt øges, når de sættes ind i telthallen.

Affugtning

Affugning er nødvendig ved opbevaring af fugtfølsomt materiale. Fugtindholdet i luften skal sænkes, for at sikre kvaliteten af særligt følsomme produkter, som fx cement, der ofte absorberer fugtigheden i luften eller elektronik, der oxiderer ved kontakt med fugt. Fugtigheden er normalt på 70-85%. Den skal ned på ca. 50%, for at opnå det bedst mulige klima.
 
Der findes flere forskellige affugtningsmetoder. Vi har valgt at bruge adsorptionsaffugtning. Det er en effektiv og energieffektiv metode, hvor affugteren fjerner fugten fra luften gennem på en måde, der betyder, at du ikke behøver at tømme nogen beholder med kondensvand. Det forsvinder med den kolde luft fra affugteren. For at kunne affugte en telthal, skal den være tæt. Derfor skal den stå på et asfalteret underlag, så tætningen kan udføres korrekt.

Tætning

Når man skal affugte en telthal er det vigtigt, at hallen er helt tæt, så affugtningen bliver så effektiv som mulig. Som standard forsegles hallen til jorden ved en trykimprægneret regel, der fæstnes til jorden på alle sider af hallen. Den påsmeltes en bitumenbaseret strimmel, der danner en forsegling mod jorden, hvilket hindrer eventuelt overfladevand i at løbe ind. Dugen sættes fast på den og tætner hallen. Se billede


Driftsomkostninger

Affugning er en ekstremt energieffektiv teknik, der sikrer et kontrolleret klima. Sammenlignet med opvarmning af et fugtproblem, udgør energiforbruget kun en brøkdel. Affugterens design er baseret på vejrdata fra SMHI. Om vinteren er luften mere tør, hvorfor energiforbruget er minimalt.

Tørluftlager konstruktion
Tørluftlage tegning
Tørluftlager konstruktion siden
Tørluftlager tegning fra siden
Tørluftlager konstruktion front
Tørluftlager tegning forfra
Tørluftlager konstruktion ovenfor
Tørluftlager tegning ovenfra

Se film til Tørluftlager

 
PMH-Hallen, set ovenfra
Mange af vores kunder vælger PMH-Hallen for dens kvalitet, fleksibilitet og de lave investeringsomkostninger. Når du vælger PMH-Hallen, hjælper vi dig hele veje med byggetilladelser, planlægning og montage. Se filmen en PMH-Hallen oppefra »
 
 
PMH-Hallen, som løser dine lokalebehov
PMH-Hallen, den svenskdesignede lagerhal. Markedsførende i over 40 år! Vi har et stort udvalg af lagerhaller og hjælper gerne med at finde den hal, som passer bedst til dine behov. Se filmen om hvorfor, du bør vælge os »
 

Download broschurer Tørluftlager 

Spørgsmål om produktet?

Hvis du har spørgsmål om produktet, vil du gerne afgive en ordre eller anmode om et tilbud - så kontakt os via telefon eller e-mail.